Vážení návštevníci webovej stránky obec Rohovce,

dovoľte mi, aby som Vás pozdravil v mene obecného zastupiteľstva a v mene mojom na stránke vyše 750 ročnej obce Rohovce. Som presvedčený, že táto stránka bude nápomocná našim občanom pri vybavovaní si osobných a úradných záležitostí a zároveň všetkým návštevníkom rozšíri poznatky o minulosti ako aj súčasnosti našej obce.

S úctou:

Eugen Horváth  - starosta obce Rohovce
 

Obecný úrad    Obecné zastupiteľstvo    Kalendár udalostí    VZN    Informácie   


rokovacia miestnosť rokovacia miestnosť
rokovacia miestnosť rokovacia miestnosť
Obecné zastupiteľstvo:

Ondrej Csölle, Matej Herberger, Blažej Horváth
Zoltán László, Štefan Lentulay
Miroslav Pálffy, Zoltán Radványi Ing.
Anita Sido PaedDr.,Bc. , Karol Szitás

---
Hlavná kontrolórka:
Helena Matúsová Ing.
---
Zástupca starostu:
Ondrej Csölle

Plán zasadnutí zastupiteľstva na rok 2018

Plán zasadnutí zastupiteľstva na rok 2016

Plán zasadnutí zastupiteľstva na rok 2015

Miestne voľby 2014

Miestne voľby 2010

Miestne voľby 2006Zápisnice zo zasadnutí Zastupiteľstva obce


2018

2018.05.29           (188 - 189)

2012

2012.12.13           (114 - 129)
2012.10.04           (108 - 113)
2012.07.04             (98 - 107)
2012.05.10              (80 - 97)
2012.02.16              (74 - 79)

2011

2011.12.14              (62 - 73)
2011.09.14              (44 - 61)
2011.06.29              (28 - 43)
2011.03.22               (9 - 27)
2011.01.13                  (6 - 8)

2010

2010.12.15                  (1 - 5)
2010.11.16         (251 - 262)
2010.09.09         (242 - 250)
2010.06.07         (229 - 241)
2010.04.22         (219 - 228)
2010.02.25         (209 - 218)
2010.01.21                  (208)
2010.01.12                  (207)

2009

2009.12.14         (194 - 206)
2009.11.12         (187 - 193)
2009.09.29         (179 - 186)
2009.07.15         (169 - 178)
2009.06.09         (163 - 168)
2009.04.30         (158 - 162)
2009.02.25         (146 - 157)

2008

2008.12.15         (139 - 145)
2008.11.27         (131 - 138)
2008.10.16         (118 - 130)
2008.08.27         (110 - 117)
2008.06.17         (102 - 109)
2008.04.24           (95 - 101)
2008.02.20             (85 - 94)

2007

2007.12.22         (82 - 84)
2007.11.28         (74 - 81)
2007.10.18         (66 - 73)
2007.08.22         (61 - 65)
2007.06.19         (49 - 59)
2007.05.15         (40 - 49)
2007.04.03         (29 - 39)
2007.02.14         ( 2 - 28)

2006

2006.12.29                     ( 1 )
2006.11.30         (221 - 234)
2006.10.11         (210 - 220)
2006.09.21         (205 - 209)
2006.07.14         (200 - 204)
2006.04.19         (193 - 199)
2006.03.07         (180 - 192)