Vážení návštevníci webovej stránky obec Rohovce,

dovoľte mi, aby som Vás pozdravil v mene obecného zastupiteľstva a v mene mojom na stránke vyše 750 ročnej obce Rohovce. Som presvedčený, že táto stránka bude nápomocná našim občanom pri vybavovaní si osobných a úradných záležitostí a zároveň všetkým návštevníkom rozšíri poznatky o minulosti ako aj súčasnosti našej obce.

S úctou:

Eugen Horváth  - starosta obce Rohovce
 

Obecný úrad    Obecné zastupiteľstvo    Kalendár udalostí    VZN    Informácie   


rokovacia miestnosť rokovacia miestnosť
rokovacia miestnosť rokovacia miestnosť
Obecné zastupiteľstvo:

Ondrej Csölle, Matej Herberger, Blažej Horváth
Zoltán László, Štefan Lentulay
Miroslav Pálffy, Zoltán Radványi Ing.
Anita Sido PaedDr.,Bc. , Karol Szitás

---
Hlavná kontrolórka:
Helena Matúsová Ing.
---
Zástupca starostu:
Ondrej Csölle

Plán zasadnutí zastupiteľstva na rok 2016

Plán zasadnutí zastupiteľstva na rok 2015

Miestne voľby 2014

Miestne voľby 2010

Miestne voľby 2006Zápisnice zo zasadnutí Zastupiteľstva obce


2012

2012.12.13           (114 - 129)
2012.10.04           (108 - 113)
2012.07.04             (98 - 107)
2012.05.10              (80 - 97)
2012.02.16              (74 - 79)

2011

2011.12.14              (62 - 73)
2011.09.14              (44 - 61)
2011.06.29              (28 - 43)
2011.03.22               (9 - 27)
2011.01.13                  (6 - 8)

2010

2010.12.15                  (1 - 5)
2010.11.16         (251 - 262)
2010.09.09         (242 - 250)
2010.06.07         (229 - 241)
2010.04.22         (219 - 228)
2010.02.25         (209 - 218)
2010.01.21                  (208)
2010.01.12                  (207)

2009

2009.12.14         (194 - 206)
2009.11.12         (187 - 193)
2009.09.29         (179 - 186)
2009.07.15         (169 - 178)
2009.06.09         (163 - 168)
2009.04.30         (158 - 162)
2009.02.25         (146 - 157)

2008

2008.12.15         (139 - 145)
2008.11.27         (131 - 138)
2008.10.16         (118 - 130)
2008.08.27         (110 - 117)
2008.06.17         (102 - 109)
2008.04.24           (95 - 101)
2008.02.20             (85 - 94)

2007

2007.12.22         (82 - 84)
2007.11.28         (74 - 81)
2007.10.18         (66 - 73)
2007.08.22         (61 - 65)
2007.06.19         (49 - 59)
2007.05.15         (40 - 49)
2007.04.03         (29 - 39)
2007.02.14         ( 2 - 28)

2006

2006.12.29                     ( 1 )
2006.11.30         (221 - 234)
2006.10.11         (210 - 220)
2006.09.21         (205 - 209)
2006.07.14         (200 - 204)
2006.04.19         (193 - 199)
2006.03.07         (180 - 192)