... - V O Ľ B Y - - 2 0 2 0-- NR SR - ...
 


Voľby 2020 - NR SR

Informácie pre voliča  - Elektronická adresa na doručovanie žiadostí
Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 
Informácie pre voliča 
Tájékoztató a választópolgár részére 
Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti 
Voľba poštou voličom, ktorý v čase volieb sa zdržiava mimo SR