... - V O Ľ B Y - - 2 0 1 9 - ..
 


Voľby 2019 - Választások 2019

Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu 
Informácie pre voliča 
Mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 
Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti 
Informácie k vydaniu hlasovacích preukazov