... - V O Ľ B Y - - 2 0 1 9 -- Prezident SR - ...
 


Voľby 2019 - Választások 2019

Rozhodnutie o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky 
Informácie pre voliča 
Tájékoztató a választópolgár részére 
Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 
Vymenovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie 
Informácie k vydaniu hlasovacích preukazov 
KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Informácia pre voliča II 
Výsledky volieb I kolo