... - V O Ľ B Y - - 2 0 1 8 - ...
 


Voľby 2018 - Választások 2018

Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 
Informácie pre voliča 
Tájékoztató a választópolgár részére 
Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie 
Kontakt na zapisovateľku MVK 
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do MVK 
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce 
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Rohovce 
Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 
Oznámenie o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu 
Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti 
Informácie o spracúvaní osobných údajov