... - K O R O N A V Í R U S - ...
 


2020.11.06    
Testovanie COVID-19 v Rohovciach - 2 kolo
2020.11.04    
Opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu
osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
2020.10.30    
Testovanie COVID-19 v Rohovciach
2020.07.03   
Čo robiť po príchode zo zahraničia
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - OLP/5455/2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - OLP/5454/2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - OLP/5274/2020
2020.06.13    
Oznámenie Úradu vlády SR - Ukončenie núdzového stavu
2020.05.20   
Odporúčania hlavného hygienika Slovenskej republiky - OE/3446/94118/2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - OLP/4203/2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - OLP/4085/2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - OLP/4084/2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - OLP/4083/2020
2020.05.18   
Odporúčanie - deratizácia
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - OLP/3992/2020
Zmiernenie karanténnych opatrení od pondelka 18.05.2020
2020.05.13    
Odporúčania hlavného hygienika Slovenskej republiky - OE/3976/92429/2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - OLP/3991/2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - OLP/3970/2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - OLP/2405/2020
2020.05.06    
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - OLP/3881/2020
2020.05.05    
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - OLP/3353/2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - OLP/3795/2020
Usmernenie k detským ihriskám v exteriéri
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - OLP/3796/2020
Tlačivo - Potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania
2020.04.24    
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - OLP/3353/2020
Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky - OE/3446/89440/2020
2020.04.21    
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky - siedma aktualizácia - OE/791/89586/2020
2020.04.20    
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - OLP/3355/2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - OLP/3354/2020
Potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania
2020.03.30    
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky - šiesta aktualizácia - OE/791/86973/2020
Seniori,sme tu pre Vás! - Povedzme STOP podvodníkom
Vigyázzunk idős szeretteinkre! - Mondjunk NEMET a csalóknak
2020.03.24 -03.30    
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - OLP/2778/2020
Uznesenie vlády Slovenskej republiky - č.169
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - OLP/2732/2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - OLP/2731/2020
2020.03.19    
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky - piata aktualizácia - OE/791/86125/2020
2020.03.18    
Pomoc sebe a druhým
Hogyan segítsünk magunknak és másoknak
Osoby s vyšším rizikom ochorenia
A megbetegedés nagyobb kockázatának kitett személyek
Čo robiť, ak ste chorý
Mit tegyünk ha megbetegedtünk
10 odporúčaní k koronavírusu
10 ajánlás a koronavírushoz
2020.03.17    
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - OLP/2596/2020
2020.03.16    
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - OLP/2595/2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - OLP/2576/2020
2020.03.10   
Informácia o prerušení prevádzky materskej školy -- Információ az óvoda bezárásáról
2020.03.07    
Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom?
Hogyan csökkentsük a koronavírus-fertőzés kockázatát ?
Čo robiť, ak cestujete z oblastí nákazy ... ?
Mit tegyen, ha az új koronavírus által érintett területekről tér haza ...?
Koronavirus - odporúčania
Koronavírussal kapcsolatos tájékoztatás