... S P R Á V N E   K O N A N I A ...
 


Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Obecný úrad v Rohovciach, č.164, 930 30 Rohovce v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Podacie číslo Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu
byť účastníkom v konaní
Predmet konania
168/201906.03.201906.03.20197 dníMária Lejavová
- výrub stromov
154/201901.03.201901.03.20197 dníUrbariát Rohovce
- výrub stromov
7/201907.01.201907.01.20197 dníAndrea Sirányi
- výrub stromov
572/201808.11.201808.11.20187 dníRozália Urbanová
- výrub stromov
417/201812.10.201812.10.20187 dníAndrej Píš
- výrub stromov
163/201821.03.201821.03.20187 dníDávid Debreceni Mgr.
- výrub stromov
111/201823.02.201823.02.20187 dníEva Mészárosová
- výrub stromov
021/201816.01.201816.01.20187 dníIng.Juraj Škoda
- výrub stromov
013/201816.01.201816.01.20187 dníMagdaléna Állóová
- výrub stromov
007/201816.01.201816.01.20187 dníUrbariát Rohovce
- výrub stromov
561/201708.12.201708.12.20177 dníĽudovít Pálffy
- výrub stromov
504/201716.11.201716.11.20177 dníJán Szitás
- výrub stromov
444/201716.11.201716.11.20177 dníMartin Chovanec
- výrub stromov
407/201716.11.201716.11.20177 dníMaterik spol, s.r.o.
- výrub stromov
121/201708.03.201708.03.20177 dníFrantišek Frieber
- výrub stromov
91/201721.02.201721.02.20177 dníPetr Székvölgyi
- výrub stromov
55/201702.02.201702.02.20177 dníZŠ ROHOVCE
- výrub stromov
49/201702.02.201702.02.20177 dníMária Strížová
- výrub stromov
49/201702.02.201702.02.20177 dníPeter Holeš, Štefan Bokor
- výrub stromov
30/201719.01.201719.01.20177 dníProf.Ladislav Galambos
- výrub stromov
11/201713.01.201713.01.20177 dníMilan Sitár
- výrub stromov
10/201713.01.201713.01.20177 dníMilan Sitár
- výrub stromov
681/201523.12.201523.12.20157 dníRóbert Kósa
- výrub stromov
546/201523.10.201523.10.20157 dníTomáš Vrabko
- výrub stromov
476/201523.10.201523.10.20157 dníMUDr. Milan Drugda
- výrub stromov
172/201511.03.201511.03.20157 dníMartin Bulko
- výrub stromov
765/201430.12.201430.12.20147 dníRóbert Kósa
- výrub stromov
760/201422.12.201422.12.20147 dníMilan Procházka
- výrub stromov
759/201422.12.201422.12.20147 dníPeter Chladný
- výrub stromov
703/201411.12.201411.12.20147 dníPeter Pepich
- výrub stromov
589/201427.10.201427.10.20147 dníUrbriát Rohovce
- výrub stromov
589/201307.11.201307.11.20137 dníKatarína Gruberová
- výrub stromov
588/201307.11.201307.11.20137 dníFrantišek Csánó
- výrub stromov
567/201324.10.201324.10.20137 dníLadislav Domonkos
- výrub stromov
35/201317.01.201317.01.20137 dníIng. Roman Kriško
- výrub stromov
04/201304.01.201304.01.20137 dníRobert Beutlschmidt
- výrub stromov
03/201304.01.201304.01.20137 dníIng. Dagmar Kováčová
- výrub stromov
624/201226.11.201226.11.20127 dníUrbariát Rohovce
- výrub stromov
627/201226.11.201226.11.20127 dníPavlína Tóthová
- výrub stromov
636/201226.11.201226.11.20127 dníKatarína Krištófová
- výrub stromov
640/201226.11.201226.11.20127 dníIngrid Ivaničková, MVDr.
- výrub stromov

Späť