... - I N F O R M Á C I E - - O Z N Á M E N I E - ...
 


Výročná správa obce Rohovce za rok 2017   
2017-es zárójelentés
2018.12.04   
Návrh rozpočtu 2019-2021

Príjmové položky
Výdavkové položky
Rozpočet ZŠ
Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č.5
Úprava rozpočtu ZŠ
Príjmové položky
Výdavkové položky
Kapitálové výdavky

2018.12.03   
Oznamujeme obyvatežom, že odvoz separovaného plastového odpadu sa uskutoční v utorok dňa 4. decembra 2018. Zároveň oznamujeme, že tento odvoz bude tomto roku už posledný a ďalší bude až v roku 2019. Za pochopenie ďakujeme!
Értesítjük a lakosságot, hogy a szelektált műanyag hulladékot kedden december 4-én fogják elszállítani. Egyúttal informáljuk Önöket, az idén ez lesz az utolsó elszállítás, a következőre már csak 2019-ben kerül sor. Megértésüket köszönjük!
2018.11.19   
Zoznam poverených súkromných veterinárnych lekárov - vyšetrovanie a odber vzoriek 

2018.11.19   
Povinnos registrácie všetkých chovov ošípaných 

Kötelező sertés regisztráció.
2018.10.24   
Pani ministerka vnútra Denisa Saková odovzdáva kžúče od protipovodňového prívesu pánovi starostovi a velitežovi DHZ. 

Denisa Saková belügyminiszter asszony községünk polgármesterének és a tűzoltóparancsnoknak adta át az árvízvédelmi pótkocsi kulcsait.
2018.10.14   
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase zimného vykurovania

Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban
Verejná vyhláška - výzva/oznámenie o vstupe
2018.09.18   
Oznámenie o pripomienkovaní cestovných poriadkov 
2018.06.12   
Oznámenie o výsledku petície. 

Információ a petícióról
2018.05.30   
SMS na číslo tiesňového volania 112 ! 
2018.01.20   
Informácie o nakladaní s odpadom v roku 2018

Tájékoztató a hulladék elhelyezéséről 2018-ban
2018.01.16   
Výzva pre občanov, ktorí neužívajú vlastný pozemok, ale cudzí , ktorý bol odovzdaný pozemkovým úradom
Felhívás a földtulajdonosoknak, akik nem saját földterületeiken gazdálkodnak, hanem a földhivatal által kimért pótföldeken  
2018.01.05   
Zverejnenie zámeru predaja -- Zetor 7745 - požnohospodársky kolesový traktor

Eladási szándéknyilatkozat -- Zetor 7745 – mezőgazdasági traktor
2017.11.20   
Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou na dodanie tovaru:
„Nákup kolesového traktora s príslušenstvom“  
2017.09.23   
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase zimného vykurovania

Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban
Vožby VÚC 2017 - Választások 2017
Rozhodnutie o vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych krajov 
Usmernenie k umiestňovaniu volebných plagátov zaregistrovaných kandidátov 
Informácie pre voliča 
Tájékoztató a választópolgár részére 
Oznámenie - poštová adresa na doručenie oznámenia 
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre vožby predsedu Trnavského samosprávneho kraja 
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre vožby do zastupitežstva Trnavského samosprávneho kraja 
2017.06.28   
ROHOVČANSKÉ HORÚCE TRI MÍLE - Cestný beh

NAGYSZARVAI FORRÓ HÁROM MÉRFÖLD – Országúti futóverseny
2017.06.05   
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeža školy - Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda

Pályázat - oktatásügyi intézmény igazgatói tisztségének betöltésére - Óvoda
2017.06.03   
Triatlon x-bionic

Slovak lines - dopravné zmeny - menetrend változás
2017.05.09   
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeža školy - Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola

Pályázat - oktatásügyi intézmény igazgatói tisztségének betöltésére - Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským -Alapiskola
2017.05.01   
Prerušenie distribúcie elektrickej energie!

- villanyáram kimaradás
2017.04.28   
Chráňme prírodu pred požiarmi

Védjük a természetet a tüzektől
2017.03.25   
Jarné upratovanie v Rohovciach  

- Tavaszi nagytakarítás Nagyszarván
2017.03.01   
Lekárska služba prvej pomoci ŠAMORÍN 

- Készenléti elsősegély-szolgálat SOMORJA
2017.01.24   
Upozornenie orezu a výrubu stromov

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov - Západoslov. distribučná, a.s., Bratislava
2017.01.20   
Informácie o nakladaní s odpadom v roku 2017

Tájékoztató a hulladék elhelyezéséről 2017-ben
2016.11.25   
Vožby hlavného kontrolóra Obce Rohovce  

- Községi főellenőr választás
Cestovný poriadok 2016/2017 - SAD Bratislava
102413 Bratislava - Blatná na Ostrove - Gabčíkovo
102414 Bratislava - Blatná na Ostrove


2016.04.27   
Seniori POZOR - upozorňuje POLÍCIA občanov

Nyugdíjasok figyelem - a RENDŐRSÉG figyelmezteti a lakosságot
2015.11.17   
Volby 2016 - Választások 2016
Rozhodnutie o vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 
Vydávanie hlasovacích preukazov 
Informácie pre voliča 
Tájékoztató a választópolgár részére 

2016.01.01   
Informácia o novom postupe pri nakladaní s odpadovými pneumatikami od 1.1.2016 

- Információ a elhasznált autógumikról 2016.01.01-től
2015.11.10   
Harmonogram odberov krvi na rok 2016 

- Véradási harmonogram a 2016-os évre
2015.11.04   
Prerušenie distribúcie elektrickej energie!

- villanyáram kimaradás
2015.10.18   
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase zimného vykurovania

Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban
2015.03.12   
Chráňme prírodu pred požiarmi - relácia

Védjük a természetet a tüzektől - hirdetés
2014.10.4   
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase zimného vykurovania

Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban
2013.07.06   
Pozvánka - Dni obce
          FALUNAPOK 2013
2013.06.25   9 - 11h
Prerušenie distribúcie elektrickej energie!

- villanyáram kimaradás
2013.03.27   
RTVS - koncesionárske poplatky, oslobodený platitež
- RTVS - licensdíj rádió és TV után

RTVS poplatky informácie    Info linka    Čestné vyhlásenie

2013.03.20   
Chráňme prírodu pred požiarmi

- Védjük a természetet a tüzektől
2013.02.15   
Zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu potrebu - informácia

- Háziállatok levágása - információ
2013.02.03   
Na základe rokovaní štátneho podniku Vodohospodárska výstavba so starostami obcí sa začne v pondelok (4.2.2013) so skúšobnou prevádzkou kompy s vyhradeným prednostným pruhom .
SK
A pozsonyi székhelyű Vízgazdálkodási Vállalattal történt tárgyalások alapján 2013 február 4-től megkezdik a vajkai komp próbaüzemeltetését, amely keretén belül elsőbbséget jelölő sávot alakítottak ki. HU
Cestovný poriadok 2012/2013 - Autóbusz menetrend 2012/2013

102413 Bratislava - Blatná na Ostrove - Gabčíkovo    Informácie o zmenách od 01.03.2013
102414 Bratislava - Blatná na Ostrove
102504 Bratislava-Dunajská Streda-Vežký Meder-Komárno
201404 Vežký Meder-Dolný Štál-Dunajská Streda-Šamorín-Bratislava

2012.11.15   
Hlásnik obce Rohovce

- NAGYSZARVAI HÍRNÖK 3
2012.11.10 -- 14:30   
Rodinný deň remesiel a kultúrnych tradícií s názvom -- Deň kukurice

- Hagyományőrző-kézműves családi nap -- Gyere vélem kukoricázni
2012.11.08   
Prerušenie distribúcie elektrickej energie!

- villanyáram kimaradás
2012.10.4   
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase zimného vykurovania

- Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban
2012.09.11-13   
Prerušenie distribúcie elektrickej energie!

- villanyáram kimaradás
2012.09-10   
Zastavovací plán - úprava námestia

- A kastély előtti tér -- átalakítási tervrajz
2012.06.24   
Hlásnik obce Rohovce 2

- NAGYSZARVAI HÍRNÖK 2
2012.07.06-07   
Pozvánka na obecné dni 2012

- Falunapok meghívó 2012
2012.04.16   
výberové konanie na obsadenie funkčného miesta riaditeža Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

- pályázat a Nagyszarvai Magyar Tannyelvű Alapiskola igazgatói tisztségének betöltésére
2012.07.06   
Pravidlá súaže Pravidlá pridelenia grantovej podpory Családi futball - információk
Rodinný futbal - garant ZSE

- Családi futball - támogató ZSE
2012.03.10   
Vožby 2012 - Rohovce

- választási eredmények Nagyszarván
2012.02.20   
Návrh na názvy ulíc v Rohovciach

- utcanevek tervezete Nagyszarván
2012.02.20   
Hlásnik obce Rohovce

- NAGYSZARVAI HÍRNÖK
Cestovný poriadok 2011/2012 - SAD Bratislava
Bratislava - Blatná na Ostrove Bratislava - Gabčíkovo

- Autóbusz menetrend 2011/2012
2011.11.21-22   
Prerušenie distribúcie elektrickej energie!

- villanyáram kimaradás
2011.11.1   
Pozor na električky! - novela zákona o cestnej premávke

vigyázz a villamossal - közlekedési szabály módosítás
2011.10.15   
Verejný ochranca