... - I N F O R M Á C I E - - O Z N Á M E N I E - ...
 


2018.06.12   
Oznámenie o výsledku petície. 

Információ a petícióról
2018.05.30   
SMS na číslo tiesňového volania 112 ! 
2018.01.20   
Informácie o nakladaní s odpadom v roku 2018

Tájékoztató a hulladék elhelyezéséről 2018-ban
2018.01.16   
Výzva pre občanov, ktorí neužívajú vlastný pozemok, ale cudzí , ktorý bol odovzdaný pozemkovým úradom
Felhívás a földtulajdonosoknak, akik nem saját földterületeiken gazdálkodnak, hanem a földhivatal által kimért pótföldeken  
2018.01.05   
Zverejnenie zámeru predaja -- Zetor 7745 - požnohospodársky kolesový traktor

Eladási szándéknyilatkozat -- Zetor 7745 – mezőgazdasági traktor
2017.11.20   
Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou na dodanie tovaru:
„Nákup kolesového traktora s príslušenstvom“  
2017.09.23   
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase zimného vykurovania

Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban
Vožby VÚC 2017 - Választások 2017
Rozhodnutie o vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych krajov 
Usmernenie k umiestňovaniu volebných plagátov zaregistrovaných kandidátov 
Informácie pre voliča 
Tájékoztató a választópolgár részére 
Oznámenie - poštová adresa na doručenie oznámenia 
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre vožby predsedu Trnavského samosprávneho kraja 
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre vožby do zastupitežstva Trnavského samosprávneho kraja 
2017.06.28   
ROHOVČANSKÉ HORÚCE TRI MÍLE - Cestný beh

NAGYSZARVAI FORRÓ HÁROM MÉRFÖLD – Országúti futóverseny
2017.06.05   
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeža školy - Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda

Pályázat - oktatásügyi intézmény igazgatói tisztségének betöltésére - Óvoda
2017.06.03   
Triatlon x-bionic

Slovak lines - dopravné zmeny - menetrend változás
2017.05.09   
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeža školy - Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola

Pályázat - oktatásügyi intézmény igazgatói tisztségének betöltésére - Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským -Alapiskola
2017.05.01   
Prerušenie distribúcie elektrickej energie!

- villanyáram kimaradás
2017.04.28   
Chráňme prírodu pred požiarmi

Védjük a természetet a tüzektől
2017.03.25   
Jarné upratovanie v Rohovciach  

- Tavaszi nagytakarítás Nagyszarván
2017.03.01   
Lekárska služba prvej pomoci ŠAMORÍN 

- Készenléti elsősegély-szolgálat SOMORJA
2017.01.24   
Upozornenie orezu a výrubu stromov

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov - Západoslov. distribučná, a.s., Bratislava
2017.01.20   
Informácie o nakladaní s odpadom v roku 2017

Tájékoztató a hulladék elhelyezéséről 2017-ben
2016.11.25   
Vožby hlavného kontrolóra Obce Rohovce  

- Községi főellenőr választás
Cestovný poriadok 2016/2017 - SAD Bratislava
102413 Bratislava - Blatná na Ostrove - Gabčíkovo
102414 Bratislava - Blatná na Ostrove


2016.04.27   
Seniori POZOR - upozorňuje POLÍCIA občanov

Nyugdíjasok figyelem - a RENDŐRSÉG figyelmezteti a lakosságot
2015.11.17   
Volby 2016 - Választások 2016
Rozhodnutie o vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 
Vydávanie hlasovacích preukazov 
Informácie pre voliča 
Tájékoztató a választópolgár részére 

2016.01.01   
Informácia o novom postupe pri nakladaní s odpadovými pneumatikami od 1.1.2016 

- Információ a elhasznált autógumikról 2016.01.01-től
2015.11.10   
Harmonogram odberov krvi na rok 2016 

- Véradási harmonogram a 2016-os évre
2015.11.04   
Prerušenie distribúcie elektrickej energie!

- villanyáram kimaradás
2015.10.18   
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase zimného vykurovania

Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban
2015.03.12   
Chráňme prírodu pred požiarmi - relácia

Védjük a természetet a tüzektől - hirdetés
2014.10.4   
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase zimného vykurovania

Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban
2013.07.06   
Pozvánka - Dni obce
          FALUNAPOK 2013
2013.06.25   9 - 11h
Prerušenie distribúcie elektrickej energie!

- villanyáram kimaradás
2013.03.27   
RTVS - koncesionárske poplatky, oslobodený platitež
- RTVS - licensdíj rádió és TV után

RTVS poplatky informácie    Info linka    Čestné vyhlásenie

2013.03.20   
Chráňme prírodu pred požiarmi

- Védjük a természetet a tüzektől
2013.02.15   
Zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu potrebu - informácia

- Háziállatok levágása - információ
2013.02.03   
Na základe rokovaní štátneho podniku Vodohospodárska výstavba so starostami obcí sa začne v pondelok (4.2.2013) so skúšobnou prevádzkou kompy s vyhradeným prednostným pruhom .
SK
A pozsonyi székhelyű Vízgazdálkodási Vállalattal történt tárgyalások alapján 2013 február 4-től megkezdik a vajkai komp próbaüzemeltetését, amely keretén belül elsőbbséget jelölő sávot alakítottak ki. HU
Cestovný poriadok 2012/2013 - Autóbusz menetrend 2012/2013

102413 Bratislava - Blatná na Ostrove - Gabčíkovo    Informácie o zmenách od 01.03.2013
102414 Bratislava - Blatná na Ostrove
102504 Bratislava-Dunajská Streda-Vežký Meder-Komárno
201404 Vežký Meder-Dolný Štál-Dunajská Streda-Šamorín-Bratislava

2012.11.15   
Hlásnik obce Rohovce

- NAGYSZARVAI HÍRNÖK 3
2012.11.10 -- 14:30   
Rodinný deň remesiel a kultúrnych tradícií s názvom -- Deň kukurice

- Hagyományőrző-kézműves családi nap -- Gyere vélem kukoricázni
2012.11.08   
Prerušenie distribúcie elektrickej energie!

- villanyáram kimaradás
2012.10.4   
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase zimného vykurovania

- Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban
2012.09.11-13   
Prerušenie distribúcie elektrickej energie!

- villanyáram kimaradás
2012.09-10   
Zastavovací plán - úprava námestia

- A kastély előtti tér -- átalakítási tervrajz
2012.06.24   
Hlásnik obce Rohovce 2

- NAGYSZARVAI HÍRNÖK 2
2012.07.06-07   
Pozvánka na obecné dni 2012

- Falunapok meghívó 2012
2012.04.16   
výberové konanie na obsadenie funkčného miesta riaditeža Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

- pályázat a Nagyszarvai Magyar Tannyelvű Alapiskola igazgatói tisztségének betöltésére
2012.07.06   
Pravidlá súaže Pravidlá pridelenia grantovej podpory Családi futball - információk
Rodinný futbal - garant ZSE

- Családi futball - támogató ZSE
2012.03.10   
Vožby 2012 - Rohovce

- választási eredmények Nagyszarván
2012.02.20   
Návrh na názvy ulíc v Rohovciach

- utcanevek tervezete Nagyszarván
2012.02.20   
Hlásnik obce Rohovce

- NAGYSZARVAI HÍRNÖK
Cestovný poriadok 2011/2012 - SAD Bratislava
Bratislava - Blatná na Ostrove Bratislava - Gabčíkovo

- Autóbusz menetrend 2011/2012
2011.11.21-22   
Prerušenie distribúcie elektrickej energie!

- villanyáram kimaradás
2011.11.1   
Pozor na električky! - novela zákona o cestnej premávke

vigyázz a villamossal - közlekedési szabály módosítás
2011.10.15   
Verejný ochranca